Verwerking van persoonsgegevens binnen de coöperatie

Datum: 26 maart 2018

In Coöperatie 2018, nr. 634 schreven Lotte Pouw en Sabina Kloppers het artikel 'Verwerking van persoonsgegevens binnen de coöperatie'.

Vanaf 25 mei 2018 dienen organisaties die persoonsgegevens verwerken te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo ook de coöperaties en hun leden.
In dit artikel zetten Lotte en Sabina uiteen waar coöperaties bij de implementatie van de AVG
op moeten letten.

Klik hier voor het artikel.

Voor meer informatie:

Lotte Pouw                   Sabina Kloppers
+31 30 259 5578          +31 30 259 5578
lottepouw@vbk.nl         sabinakloppers@vbk.nl