Smartengeld in beweging (?) - een update

Datum: 24 oktober 2017

In PIV Bulletin 2017-4 schreven Petra klein Gunnewiek en Margot van Beurden een artikel over smartengeld. Het is een update van hun artikel uit december 2014. Zij bespreken onder meer de jurisprudentie sindsdien waarin door de rechter een overweging is gewijd aan de in de literatuur geuite wens voor een verhoging van het smartengeld. 

Klik hier voor het artikel.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek                  Margot van Beurden
+31 30 259 5726                           +31 30 259 5726
petrakleingunnewiek@vbk.nl        margotvanbeurden@vbk.nl