Samenspanning bij inkooptrajecten

Datum: 9 december 2010

Met enige regelmaat legt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) boetes op aan ondernemingen die samenspannen bij het doen van hun inschrijving op een aanbestedingsprocedure. De samenspanning kan er uit bestaan dat er verboden prijs- en/of marktverdelingsafspraken worden gemaakt en staat ook wel bekend onder de term 'bid-rigging'. Uw organisatie, als publieke of private aanbestedende dienst, kan nadeel ondervinden van marktpartijen die samenspannen bij een door uw organisatie geïnitieerde aanbestedingsprocedure.

Gezonde concurrentie
Een aanbestedingsprocedure creëert een ad hoc markt voor de te vergeven (overheids)opdracht. Marktpartijen treden met elkaar in concurrentie om de verwerving van de desbetreffende opdracht. De Nederlandse kartelwaakhond, NMa, ziet er op toe dat marktpartijen die inschrijven op een aanbestedingsprocedure niet onder één hoedje spelen en zodoende de concurrentie frustreren. Immers, het concurrentiebeperkende gedrag kan er onder andere toe leiden dat prijzen kunstmatig hoog worden gehouden. Oftewel, de desbetreffende aanbestedende dienst betaalt misschien wel te veel voor de vervulling van de (overheids)opdracht.

Klik hier voor het hele artikel