Privacy een groot goed?!

Datum: 28 juli 2014

In Letsel & Schade 2014 nr 2 schreef Petra klein Gunnewiek het artikel "Privacy een groot goed?!". In dit artikel bespreekt Petra de grondslagen van het privacyrecht in het supranationaal recht, in de Grondwet en in de nationale wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Vervolgens bespreekt zij rechtspraak over de Wbp, in het bijzonder met betrekking tot het inzagerecht van de betrokkene en met betrekking tot het persoonlijk onderzoek. Haar conclusie is dat een inbreuk op de privacy slechts is toegestaan als aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan.

Klik hier voor het artikel.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+ 31 30 2595 5726
petrakleingunnewiek@vbk.nl