Prejudiciële vragen - facultatieve uitsluitingsgronden in overeenstemming met het unierecht?

Datum: 25 juni 2015

In Bedrijfsjuridische berichten 2015 nr. 10 schreven Anne Kusters en Walter Engelhart het artikel 'Prejudiciële vragen - facultatieve uitsluitingsgronden in overeenstemming met het unierecht?'.
In dit artikel wordt ingegaan op de in 2012 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) georganiseerde Europese openbare aanbestedingsprocedure voor 'dienstverlening sociaalrecreatief bovenregionaal vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking'.
De opdracht is voorlopig gegund aan een combinatie van drie vervoersbedrijven: Transvision B.V., Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. en Zorgvervoercentrale Nederland B.V. Connexxion Taxi Services kon zich met deze gunning niet verenigen en vocht deze aan. Uiteindelijk zijn partijen bij de Hoge Raad beland, die zich op 27 maart 2015 over de kwestie uitsprak. In het arrest heeft de Hoge Raad drie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie geformuleerd. De discussie spitst zich toe op het stelsel van facultatieve uitsluitingsgronden.

Klik hier voor het artikel.

Voor meer informatie:

Anne Kusters                        Walter Engelhart
+31 30 259 5572                  +31 30 259 5572
annekusters@vbk.nl             walterengelhart@vbk.nl