Positie benadeelde inschrijver wordt verbeterd

Datum: 18 februari 2010

Op 26 januari 2010 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) aangenomen. De wet implementeert de Europese richtlijn 2007/66/EG (Richtlijn). De Richtlijn streeft verhoging van de doeltreffendheid van beroepsprocedures bij aanbestedingen van overheidsopdrachten na.

Hiertoe dienen Europese lidstaten in hun wetgeving te voorzien in: i) een opschortende termijn ter versterking van de positie van een benadeelde inschrijver op een aanbesteding;
ii) een autonome opschortende termijn waarbij de oorspronkelijke opschortende termijn van kracht blijft, totdat de kort geding rechter over de ontvankelijkheid van de zaak heeft geoordeeld; en
iii) de mogelijkheid voor een benadeelde inschrijver om gedurende zes maanden een vordering tot vernietiging in te stellen tegen een als resultaat van een onwettige gunningsbeslissing gesloten overeenkomst.

Klik hier voor het hele artikel