Overzicht rechtspraak 2013: Niet objectiveerbare klachten

Datum: 12 september 2013

Petra klein Gunnewiek schreef in de nieuwsbrief aansprakelijkheid en verzekering van september 2013:

In bijgaand overzicht zijn de (gepubliceerde) vonnissen en arresten uit 2013 opgenomen waarin een oordeel is gegeven over - met Name - de causaliteit tussen niet objectiveerbare klachten (en beperkingen) en een schadeveroorzakende gebeurtenis. We zien in dit overzicht de gedachtegang uit Zwolsche Algemeene/De Greef (HR 8 januari 2001, NJ 2001, 433) terug, maar uit het overzicht blijkt ook dat de meningen en daarmee de overwegingen van de verschillende rechters nog wel eens van elkaar kunnen verschillen.

Klik hier voor het overzicht.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+31 30 259 55 37
petrakleingunnewiek@vbk.nl