Op elk bestuursniveau regels van EU naleven

Datum: 3 februari 2011

Op 23 september 2010 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (Nerpe) aangenomen. Het voorstel tracht handen en voeten te geven aan het reeds in 2004 geformuleerde kabinetsstandpunt dat de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten beter moet. Bovendien blijken de huidige generieke toezichtsbevoegdheden van de Nederlandse overheid onvoldoende om de naleving af te dwingen. Met het wetsvoorstel is beoogd om de toezichtsinstrumenten van de centrale overheid uit te breiden.

Het wetsvoorstel ziet toe op de relatie tussen de Nederlandse overheid en zogenoemde publieke entiteiten. Het begrip publieke entiteit blijkt een containerbegrip waaronder bestuursorganen zoals provincies en gemeenten, aanbestedende diensten, overheidsondernemingen en concessiehouders worden verstaan.

Walter Engelhart en Wilko Wolbers schreven een artikel in het Financieele Dagblad.
Klik hier voor het hele artikel