Noot Werkgeversaansprakelijkheid, Asbest, Gezichtspunten, Relevante blootstelling

Datum: 4 februari 2014

Petra klein Gunnewiek schreef de volgende noot (JA 2014/16):

Noot Werkgeversaansprakelijkheid, Asbest, Gezichtspunten, Relevante blootstelling.

In deze noot wil zij aandacht besteden aan de lange verjaringstermijn en met name de gezichtspuntencatalogus, zoals deze door de Hoge Raad is geformuleerd voor asbestzaken. Zij zal de overwegingen van het hof bespreken, alsmede vergelijken met eerdere jurisprudentie. Daarnaast zal zij nog kort ingaan op de bewijslast opgedragen door het hof aan de nabestaanden en erven ten aanzien van de blootstelling.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+31 30 259 57 26
petrakleingunnewiek@vbk.nl