Noot: Verkeersongeval, Niet objectiveerbare klachten, Conditio sine qua non-verband.

Datum: 4 september 2013

Petra klein Gunnewiek schreef de volgende noot (JA 2013/135):

Verkeersongeval, Niet objectiveerbare klachten, Conditio sine qua non-verband.

Het eerste (deel)geschil dat wordt voorgelegd betreft de vraag of causaal verband bestaat tussen de door verzoekster ervaren gezondheidsklachten en het verkeersongeval. De Rechtbank Utrecht dient deze vraag te beantwoorden aan de hand van een tweetal deskundigenberichten.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+31 30 259 55 37
petrakleingunnewiek@vbk.nl