Noot: Smartengeld, Coma, Bewustzijn, Eigen schuld.

Datum: 8 april 2013

Margot van Beurden schreef de volgende noot (JA 2013/54):

Smartengeld, Coma, Bewustzijn, Eigen schuld

Heeft een comateus slachtoffer recht op smartengeld? Op deze principiële vraag heeft de Hoge Raad in het coma-arrest (HR 20 september 2002, NJ 2004, 112) al een antwoord gegeven. Ingevolge art. 6:106 lid 1 onder b BW heeft een slachtoffer dat lichamelijk letsel heeft opgelopen in beginsel recht op smartengeld. De tekst van de wet stelt hieraan niet het vereiste van bewustheid van de smart. Een comateus slachtoffer heeft lichamelijk letsel opgelopen en daarmee in beginsel recht op smartengeld.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Margot van Beurden
+31 30 259 57 26
margotvanbeurden@vbk.nl