Noot: Ruime intrekkingsbevoegdheid aanbestedende dienst

Datum: 2 augustus 2016

In Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) 2016, aflevering 5 schreef Jurrien Langeveld de noot 'Ruime intrekkingsbevoegdheid aanbestedende dienst'. In deze noot wordt aan de hand van een recente uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage besproken dat een aanbesteding niet slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden ingetrokken en dat het besluit daartoe ook niet op gewichtige redenen hoeft te berusten. De aanbestedende dienst is wel verplicht om de redenen voor de intrekking aan de gegadigden/inschrijvers mede te delen c.q. de beginselen van transparantie/gelijke behandeling in acht te nemen.

Klik hier voor het artikel.

Voor meer informatie:

Jurrien Langeveld
+31 30 259 55 72
jurrienlangeveld@vbk.nl