Noot: Medische aansprakelijkheid, Gemiste diagnose...

Datum: 3 september 2012

Petra klein Gunnewiek schreef de volgende noot (JA 2012/144 en JA 2012/145):

Medische aansprakelijkheid, Gemiste diagnose, Proportionele aansprakelijkheid.

Zowel in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 2 mei 2012 als in het arrest van het Hof Leeuwarden van 17 april 2012 gaat het om een gemiste medische diagnose waardoor er sprake is van verlies van een kans op een beter behandelingsresultaat. De zaken zijn vrijwel identiek, toeval wil zelfs dat het in beide procedures gaat om darmletsel ontstaan na een perforatie. De Rechtbank Rotterdam "gebruikt" het leerstuk van het verlies van een kans. Het Hof Leeuwarden spreekt met zoveel woorden over proportionele aansprakelijkheid en zoekt aansluiting bij de door de Hoge Raad geformuleerde rechtsregel in het arrestKaramus/Nefalit(HR 31 maart 2006, «JA» 2006/81), maar de verdere overwegingen zien eigenlijk ook op het leerstuk van het verlies van een kans.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+31 30 259 55 37
petrakleingunnewiek@vbk.nl