Noot: Letselschade door vallende isolatieplaat moet worden vergoed

Datum: 2 december 2015

In Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2015/170 schreef Petra klein Gunnewiek een noot onder het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 2 december 2015.

In deze noot besteedt Petra aandacht aan de Kelderluikcriteria op basis waarvan het Gerechtshof kon oordelen dat er sprake was van een onrechtmatige daad en een verplichting tot vergoeding van de schade.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+31 30 259 57 26
petrakleingunnewiek@vbk.nl