Noot: Burn-out. Werkgeversaansprakelijkheid. Causaal verband.

Datum: 16 februari 2012

Petra klein Gunnewiek schreef de volgende noot (JA 2012/10):

Het Hof 's-Gravenhage heeft de werkgever in de onderhavige kwestie aansprakelijk gehouden voor de materiële en immateriële schade van een werkneemster als gevolg van een burn-out. In eerste aanleg heeft werkneemster van de kantonrechter te Gorinchem nog nee op haar rekest gekregen, maar het hof heeft de uitspraak van de kantonrechter vernietigd. Het hof oordeelde, in tegenstelling tot de kantonrechter, dat de werkgever niet had voldaan aan zijn zorgplicht ingevolge art. 7:658 lid 1 BW.

Beide instanties waren het overigens wel eens over het antwoord op de vraag of er sprake is van een causaal verband tussen de klachten van werkneemster en haar werkzaamheden. Zowel de kantonrechter als het hof heeft overwogen dat werkneemster daartoe voldoende bewijs heeft geleverd.

Klik hier voor het hele artikel