Noot: Arts heeft recht op afschrift van medische dossiers...

Datum: 15 januari 2013

Jacqueline Meyst schreef de volgende noot (Letsel & Schade 2012/401 en L&S 2012/402):

Arts heeft recht op afschrift van medische dossiers van zijn patiënten als samenwerking met ziekenhuis wordt opgezegd. (Hoge Raad 25 mei 2012).

In bovenstaande zaak stond de vraag centraal of een vrijgevestigd medisch specialist bij zijn vertrek recht heeft op een kopie van de medische dossiers van zijn patiënten. Het is niet de eerste keer dat een rechter zich over deze vraag heeft gebogen, maar het is wel de eerste keer dat de Hoge Raad zich hierover heeft uitgelaten.
In dit arrest heeft de Hoge Raad anders geoordeeld dan de voorzieningenrechter Amsterdam een paar jaren daarvoor had gedaan.
Alvorend op de verschillen in beide zaken in te gaan en opd e vraag of en zo ja, welke gevolgen het arrest van de Hoge raad kan hebben, wordt eerst een beschrijving van de feiten gegeven en van het procesverloop.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Jacqueline Meyst
+31 30 259 57 26
jacquelinemeyst@vbk.nl