Noot: Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond

Datum: 19 februari 2013

Petra klein Gunnewiek schreef de volgende noot (JA 2013/12 en JA 2013/13):

Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond.

In zowel het vonnis van de Rechtbank Dordrecht van 5 december 2012 als in het (tussen)vonnis van de Rechtbank Leeuwarden van 21 november 2012 staat het verhaalsrecht van de (particuliere) werkgever centraal. Diverse verschillende aspecten van het verhaalsrecht passeren de revue en dat maakt de uitspraken bijzonder interessant. De bepaling ten aanzien van het verhaalsrecht van de werkgever ex art. 6:107a BW kan wat mij betreft worden samengevat tot een aantal kernbegrippen: zelfstandig vorderingsrecht, collega verweer en civiel plafond. In het hiernavolgende zal ik deze kernbegrippen wat verder uitwerken aan de hand van een bespreking van de overwegingen van beide rechtbanken.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+31 30 259 55 37
petrakleingunnewiek@vbk.nl