Nieuwsbrief Zorg

Datum: 19 mei 2014

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan:

  • De Wkkgz - stand van zaken
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015,  incl. seminar Wmo op 26 juni
  • Borgstelling en hypotheek bij financiering in de zorg

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Klik hier voor het programma en inschrijving voor het seminar Wmo op donderdagochtend
26 juni a.s.