Medische hulpzaken en aansprakelijkheid

Datum: 16 juli 2015

Margot van Beurden schreef het artikel "Medische hulpzaken en aansprakelijkheid". In dit artikel bespreekt Margot dat wanneer bij de medische behandeling van een patiënt door de arts gebruik wordt gemaakt van een medisch hulpmiddel (en daarvan is al snel sprake, denk aan het gebruik van een katheter, het toedienen van bloed, maar ook aan borstimplantaten en heupprotheses) art. 6.77 BW van toepassing is.
Dit artikel bepaalt dat wanneer bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een hulpzaak en deze hulpzaak op een later moment gebrekkig of ongeschikt blijkt te zijn, degene die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt van de hulpzaak daarvoor in beginsel aansprakelijk is. Dit is slechts anders in het geval het niet redelijk is deze tekortkoming aan hem toe te rekenen.

Klik hier voor het artikel.

Voor meer informatie:

Margot van Beurden
+ 31 30 259 57 26
margotvanbeurden@vbk.nl