Kroniek medische aansprakelijkheid (2007)

Datum: 19 december 2007

In deze kroniek wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in net medisch aansprakeiijkheidsrecht. Het overzicht ziet op de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaren, maar dikwijls zal verwezen worden naar wat 'oudere' arresten van de Hoge Raad, wanneer daarin rechtsregels zijn gegeven die thans, al dan niet genuanceerd of aangescherpt, nog steeds gelden.

Jacqueline Meyst schreef deze kroniek in AV&S, december 2007.

Klik HIER voor het artikel.

Voor meer informatie:

Jacqueline Meyst
+31 30 259 57 26
jacquelinemeyst@vbk.nl