Kleur bekennen door de rechter?

Datum: 12 september 2013

Jacqueline Meyst schreef in de nieuwsbrief aansprakelijkheid en verzekering van september 2013:

In de letselschadepraktijk lijkt het steeds meer voor te komen dat rechters buiten de rechtszaal van zich laten horen. Te denken valt aan het spreken op congressen en het schrijven van artikelen waarin een rechter zijn professionele mening uitdraagt. De vraag is of dit een gewenste ontwikkeling is.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Jacqueline Meyst
+31 30 259 57 26
jacquelinemeyst@vbk.nl