Klachten in de gezondheidszorg: klachtenprocedures

Datum: 20 december 2010

Jacqueline Meyst schreef:

Een ontevreden patiënt heeft diverse mogelijkheden om zijn medische hulpverlener aan te spreken.
In de praktijk zal een klacht in eerste instantie terecht komen bij de klachtenfunctionaris van de zorginstelling die daarbij een belangrijke bemiddelende rol kan spelen. Eén of meer gesprekken tussen de patiënt en de hulpverlener over wie wordt geklaagd, al dan niet onder leiding van de klachtenfunctionaris, kan veel onvrede wegnemen.
Lukt dit niet dan dient de patiënt gewezen te worden op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de zorginstelling.

In dit artikel komen aan de orde
- de Klachtencommissie
- de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg
- Schadevergoeding en de Geschillencommissie Zorginstellingen
- het strafrechtelijk onderzoek

in Medisch jaarboek 2011