Noot: 'Duidelijk grensoverschrijdend belang bij dienstenconcessies; trendbreuk van het HvJ?

Datum: 23 januari 2017

In Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) 2017, aflevering 1 schreef Jurrien Langeveld de noot 'Duidelijk grensoverschrijdend belang bij dienstenconcessies; trendbreuk van het HvJ?'.
In deze noot wordt aan de hand van een recent arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch besproken dat het Hof van Justitie van de Europese Unie een nieuw toetsingskader heeft vastgesteld aan de hand waarvan in de praktijk dient te worden beoordeeld of een concessie een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft (en om die reden moet worden aanbesteed).
Het nieuwe toetsingskader brengt mee dat het grensoverschrijdende karakter niet meer louter hypothetisch kan worden afgeleid uit bepaalde omstandigheden, maar juist in concreto dient te worden aangetoond (en bewezen).

Klik hier voor het artikel.

Voor meer informatie:

Jurrien Langeveld
+31 30 259 5572
jurrienlangeveld@vbk.nl