De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in een notendop

Datum: 15 oktober 2013

Mariel Vrielink schrijft in Nieuwsbrief Gezondheidsrecht over de Wkkgz o.a. De Wkkgz zal de Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen en de Kwaliteitswet zorginstellingen vervangen. Uitgangspunt van de Wkkgz is de verplichting voor de zorgaanbieder om goede zorg aan te bieden, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau. De criteria waaraan goede zorg dient te voldoen is in de Wkkgz nader uitgewerkt.

Klik hier voor het hele artikel.

 

Marile Vrielink

Marielvrielink@vbk.nl