De omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid revisited

Datum: 18 december 2015

In het PIV-Bulletin 2015, nr. 6 schreven Jacqueline Meyst-Michels en Petra klein Gunnewiek het artikel "De omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid revisited". In dit artikel wordt de laatste jurisprudentie van de Hoge Raad besproken, waaruit volgt dat de omkeringsregel slechts in bepaalde gevallen kan worden toegepast en de algemene bewijsregel van art. 150 Rv het uitgangspunt blijft. Schending van de algemeen geformuleerde zorgplicht van art. 7:453 BW leidt niet tot toepassing van de omkeringsregel. In veel civiele procedures die betrekking hebben op medische aansprakelijkheid wordt een beroep op de omkeringsregel gedaan en dit beroep strandt dikwijls al bij de lagere rechter. Eerst moet immers aangetoond worden dat sprake is van schending van een norm die strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar. Om dit vast te stellen zal in de meeste gevallen deskundigenvoorlichting nodig zijn.
Vervolgens moet het specifieke gevaar waartegen de norm beoogt te beschermen, zich daadwerkelijk hebben verwezenlijkt.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Jacqueline Meyst-Michels        Petra klein Gunnewiek
+ 31 30 259 57 26                    +31 30 259 57 26
jacquelinemeyst@vbk.nl          petrakleingunnewiek@vbk.nl