De klachtplicht van artikel 6:89 BW en letselschade

Datum: 30 september 2013

Margot van Beurden schreef hierover een artikel in het PIV Bulletin van september 2013:

Wanneer een beroep van de schuldenaar op de klachtplicht van art. 6:89 BW slaagt, vervallen daarmee alle rechten van de schuldeiser ter zake van de gestelde tekortkoming. Gezien dit verstrekkende gevolg kan een beroep op deze klachtplicht zeker interessant zijn wanneer men wordt aangesproken tot het vergoeden van schade. Relevant is dan de vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voor een geslaagd beroep...

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Margot van Beurden
+31 30 259 57 26
margotvanbeurden@vbk.nl