De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist

Datum: 21 november 2012

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade is op 1 juli 2010 in werking getreden. De regeling is opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in de artikelen 1019w t/m 1019cc (boek 3, titel 17). De deelgeschilprocedure kan uitkomst bieden in een zaak waarin vergoeding wordt gevorderd voor letsel- of overlijdensschade en waarin partijen het met elkaar niet eens kunnen worden over een regeling van de schade. Zowel de persoon die schade lijdt door dood of letsel, als degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden heeft de mogelijkheid in het buitengerechtelijke onderhandelingstraject een oordeel van de rechter te vragen over een geschilpunt, om op die manier de impasse te doorbreken.

Petra klein Gunnewiek schreef een artikel over de deelgeschilprocedure in ArbeidsRecht 2012/44.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+31 30 259 55 37
petrakleingunnewiek@vbk.nl