De buitengerechtelijke kosten - wanneer causaliteit (csqn) niet vaststaat

Datum: 16 juli 2015

Petra klein Gunnewiek schreef het artikel "De buitengerechtelijke kosten - wanneer causaliteit (csqn) niet vaststaat". In dit artikel bespreekt Petra dat artikel 6:96 lid 2 BW, de basis waarop buitengerechtelijke kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, veronderstelt dat er een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bestaat. Die verplichting is er pas op het moment dat aansprakelijkheid vaststaat. In medische zaken betekent dit dat het medisch onzorgvuldig handelen, alsmede het causaal verband tussen dit handelen en de (gezondheids)schade van de patiënt is komen vast te staan. Maar hoe zit het dan als de fout wel erkend is, maar de gevolgen niet?

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+31 30 259 57 26
petrakleingunnewiek@vbk.nl