De (on)redelijkheid van het toerekenen van de gebrekkigheid van een medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis ex art. 6:77 BW

Datum: 28 mei 2015

In het PIV-Bulletin van mei 2015 schreef Margot van Beurden een artikel over de (on)redelijkheid van het toerekenen van de gebrekkigheid van een medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis ex art. 6:77 BW.

Klik hier voor het hele artikel.

Voor meer informatie:

Margot van Beurden
+ 31 30 259 57 26
margotvanbeurden@vbk.nl