Aansprakelijkheid voor de onbekende deelnemer – the story continues…

Datum: 19 augustus 2014

Kees-Pieter Dekker schreef met Mr. dr. R.M.J.M. de Greef in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken van juli 2014 een artikel.

De aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder voor de onbekende deelnemer heeft in de vakbladen tot de nodige discussies geleid. De discussie spitst zich daarbij met name toe op de rechtmatigheid van het door DNB ingenomen standpunt dat een pensioenuitvoerder aansprakelijk is indien aan een onbekende deelnemer pensioenaanspraken of -rechten moeten worden toegekend, ook al zijn voor deze onbekende deelnemer nooit premies afgedragen. In deze discussie zijn twee groepen waar te nemen. Enerzijds zij die het standpunt van DNB onderschrijven en anderzijds zij die vinden dat het standpunt van DNB een wettelijke grondslag ontbeert.

In deze bijdrage betogen de schrijvers dat het standpunt van DNB genuanceerd dient te worden.

Klik hier voor het artikel.