Aansprakelijkheid van privaatrechtelijke toezichthouders

Datum: 1 december 2011

Nog niet zo lang geleden wees de Rechtbank Utrecht vonnis in een zaak waarin de nabestaanden van een verdronken zwemmer de exploitant van het zwembad aansprakelijk hadden gesteld wegens falend toezicht. Het ging hier niet om een
kind dat bezig was zijn of haar zwemdiploma te halen, maar het betrof een 26-jarige man die met een vriend recreatief ging zwemmen. De rechtbank overwoog dat de exploitant van het zwembad niet was tekortgeschoten in zijn toezichtverplichting en
wees de aansprakelijkheid af.

Wanneer is een toezichthouder wel aansprakelijk? In het merendeel van de gevallen zal niet de toezichthouder maar iemand anders - ook de benadeelde zelf - de schade daadwerkelijk hebben veroorzaakt. Steeds vaker lijkt de toezichthouder als aansprakelijke partij in beeld te komen. Waar eindigt de eigen verantwoordelijkheid van de benadeelde of schadeveroorzaker en komt de toezichtverplichting als mogelijke grond voor aansprakelijkheid in beeld? En hoever reikt de zorgplicht van een toezichthouder?

Margot van Beurden en Ilse de Groot schreven een artikel hierover in PIV Bulletin 2011/7.

Klik hier voor het hele artikel