Aanpassing verjaringsregels uit het verzekeringsrecht

Datum: 9 juni 2011

Kitty Volker en Margot van Beurden hebben een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het PIV (Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars) Bulletin. De titel luidt: "Aanpassing verjaringsregels uit het verzekeringsrecht".

In het artikel worden de wijzigingen in het verjaringsartikel in het verzekeringsrecht besproken die per 1 juli 2010 ingaan als gevolg van een tweetal wetsvoorstellen, waaronder de Wet Deelgeschilprocedure.

Klik hier voor het hele artikel