(Niet)ontvankelijkheid in hoger beroep in een bodemprocedure, nadat eerst een deelgeschilprocedure heeft plaatsgevonden

Datum: 12 oktober 2017

In Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2017/132 schreef Petra klein Gunnewiek een noot onder een arrest van het Hof Amsterdam van 18 juli 2017. In deze noot wordt ingegaan op de (niet)ontvankelijkheid in hoger beroep in een bodemprocedure, nadat eerst een deelgeschilprocedure heeft plaatsgevonden.

Klik hier voor de gehele noot.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+31 259 5726
petrakleingunnewiek@vbk.nl