Zieke werknemer: nieuwe beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

Datum: 21 april 2016

Op 21 april 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ('AP') nieuwe beleidsregels gepubliceerd ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens van de zieke werknemer (zie hier).
De AP zal aan de hand van deze beleidsregels toetsen of werkgevers niet in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens ('Wbp') gegevens over de zieke werknemer verwerken. 

Belang werkgever vs. privacy werknemer
Een werkgever wil natuurlijk dat zijn werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat.
Een werkgever wil om die reden weten of de werknemer wel echt ziek is en/of er loon moet worden doorbetaald aan de werknemer. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op privacy en is deze om die reden niet verplicht de aard en oorzaak van de ziekte kenbaar te maken.
De AP heeft met de nieuwe beleidsregels getracht weer te geven welke gegevens van de werknemer wel en niet mogen verwerkt. 

Inhoud beleidsregels
De beleidsregels bevatten nadere regels over de volgende onderwerpen:

 • Sollicitatieprocedure
  Hierbij is aangegeven wat door de toekomstige werkgever mag worden gevraagd tijdens het gesprek, wanneer een werkgever een aanstellingskeuring mag laten uitvoeren en informatie mag opvragen uit het doelgroepregister bij het UWV. 
 • De ziekmelding
  De AP bepaalt welke gegevens de werkgever mag opvragen bij de werknemer bij ziekte en hoe de werkgever dient om te gaan met vrijwillig verstrekte gegevens over de aard en de oorzaak van de ziekte. 
 • Ziekteverzuimbegeleiding/re-integratie
  Hier wordt aangegeven hoe de bedrijfsarts, de arbodienst, de werkgever, re-integratie- bedrijven, het UWV en verzuimverzekeraars om dienen te gaan met gegevens over de zieke werknemers. Daarnaast wordt beschreven hoe het re-integratietraject dient te worden vormgegeven en aan welke (beveiligings)vereisten verzuimsystemen dienen te voldoen. 
 • Bewaartermijnen
  Onder dit hoofdstuk wordt aangegeven hoelang werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven de gegevens van de zieke werknemer mogen bewaren. 

Wij raden u aan om te controleren of u wel conform de Wbp en deze beleidsregels persoons- gegevens van uw (zieke) werknemer verwerkt. 

Dit is een Legal Update van Elze 't Hart. Klik hier voor pdf. 

Voor meer informatie: 

Elze 't Hart
+ 31 30 259 5578
elzethart@vbk.nl