Wkkgz per 1 januari 2016 in werking getreden

Datum: 5 januari 2016

Zoals verwacht zijn de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz per 1 januari 2016 in werking getreden. Een link naar het Koninklijk Besluit aangaande de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding vindt u hier

Dit is een Legal Update van het Brancheteam Zorg. Klik hier voor pdf.

Voor meer informatie: 

Petra klein Gunnewiek
+ 31 30 259 57 26                                           
petrakleingunnewiek@vbk.nl