Unitair Octrooi verdrinkt met de kust in zicht!

Datum: 14 juni 2017

Het Verenigd Koninkrijk had de lancering van het Unitair Octrooi en het bijbehorend Eengemaakt Octrooigerecht, waaraan door de betrokken lidstaten decennia lang was gewerkt, met de Brexit tot zinken gebracht (zie hierover ook mijn Legal Update van 24 juni 2016). Er lijkt hiervoor echter met veel diplomatieke wil en creativiteit een lapmiddel in zicht waardoor het schip de kust toch nog veilig kan halen. Het Verenigd Koninkrijk gaat kort gezegd alles in werk stellen om het verdrag alsnog te ratificeren, waardoor de raderen - in ieder geval tot aan de Brexit - kunnen gaan draaien ("en daarna zien we wel weer hoe we het oplossen", lijkt momenteel de consensus te zijn). Opluchting alom. Althans, voor zolang het duurde. 

Want - en Bredero leerde het ons al in de zeventiende eeuw met zijn lijfspreuk "'t kan verkeren" - deze week werd de bodem volledig onder het toch al water makende schip geschoten door het Duitse "Bundesverfassungsgericht" (het grondwettelijk hof). De president van dit hof heeft de Bondspresidenten verzocht de reeds door de "Bundestag" en "Bundesrat" goedgekeurde wetsontwerpen (vooralsnog) te parkeren (zie o.a.: http://plus.faz.net/evr-editions/2017-06-13/wvnZZlYct8AzybAx8AYwchlA?GEPC=s3). Voorwaarde voor inwerkingtreding van het verdrag is dat tenminste 13 lidstaten ratificeren, waaronder Duistland. Zonder ratificatie door Duistland ligt de zaak dus weer stil. 

De geplande inwerkingtreding van het verdrag dit jaar zal dus naar verwachting (wederom) een aanzienlijke vertraging op gaan lopen. Ook nu zal wel weer een (diplomatieke) oplossing worden gevonden om het schip op te lappen en uiteindelijk toch in de haven te krijgen, want er is nu al zo lang aan en naar toe gewerkt en de belangen zijn aanzienlijk, maar het is wel de zoveelste tegenslag voor het Unitair Octrooi. 

Dit is een Legal Update van Rutger van Rompaey. Klik hier voor pdf.

Voor meer informatie:

Rutger van Rompaey
+31 30 259 5578
rutgervanrompaey@vbk.nl