Het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod

Datum: 13 november 2014

Op 1 september 2014 is het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om een bestuurder voor maximaal vijf jaar te verbieden een bestuursfunctie of functie als commissaris te bekleden binnen een rechtspersoon. Het verbod zal worden gecodificeerd in de Faillissementswet. Onder het begrip bestuurder wordt verstaan: de formeel bestuurder, de feitelijk beleidsbepaler en de voormalig bestuurder. Het OM en de curator zullen bevoegd zijn om deze vordering in te stellen.

De vordering kan onder andere worden ingesteld wanneer de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Deze kennelijk onbehoorlijke taakvervulling dient een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn, in de periode van drie jaar voorafgaande aan het faillissement. Voorts kan dit verbod worden opgelegd wanneer de bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan de  faillissementspauliana. De bestuurder heeft in dat geval rechtshandelingen verricht die vernietigbaar zijn als gevolg van doelbewuste schuldeisersbenadeling. Daarnaast kan de bestuurder die ernstig is tekortgeschoten in zijn informatie- of medewerkingsverplichtingen ten aanzien van de curator ook een verbod opgelegd krijgen. Tevens valt de bestuurder die wegens het vaststellen van een te lage belastingaanslag en het niet tijdig betalen van de aanslag een boete opgelegd heeft gekregen onder de reikwijdte van het verbod.

Bestuurders dienen tijdens het uitvoeren van hun functie als bestuurder niet alleen waakzaam te zijn voor de aansprakelijkheden van Boek 2 BW na of voorafgaand aan een faillissement. Na de inwerkingtreding van dit voorstel zullen zij ook op hun hoede moeten zijn voor het civielrechtelijk bestuursverbod.

Dit is een Legal Update van Sander Marges en Parisa Jahan. Klik hier voor pdf.

Voor meer informatie:

Sander Marges
+31 30 259 55 77
sandermarges@vbk.nl