Eindelijk: compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Datum: 9 juli 2018

Er is al geruime tijd discussie over de verplichting om de transitievergoeding te betalen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Eerder informeerden wij u over het wetvoorstel om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer.

Op donderdag 5 juli 2018 is het wetsvoorstel eindelijk aangenomen door de Tweede Kamer.
In tegenstelling tot eerdere berichten, zal de regeling in werking treden per 1 april 2020 (in plaats van 1 januari 2020) Het verzoek moet namelijk worden ingediend bij het UWV en het UWV heeft tijd nodig om dit proces voor te bereiden.

Ook werkgevers die in de periode vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 een transitievergoeding hebben betaald, kunnen in de periode van 1 april tot 1 oktober 2020 een verzoek indienen voor een compensatie. De compensatie vindt dus met terugwerkende kracht plaats.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort. Klik hier voor pdf.

Voor meer informatie:

Anne Haverkort
+31 30 259 5539
annehaverkort@vbk.nl