Aansprakelijkheid van nieuwssite voor comments onder nieuwsberichten

Datum: 22 februari 2016

Na in 2015 een eerste uitspraak te hebben gedaan over aansprakelijkheid van nieuwssites voor de inhoud van door derden bij nieuwsitems geplaatste comments (EHRM 16 juni 2015 inz. Delfi AS v. Estonia, nr. 64569/09) - en voor een dergelijke aansprakelijkheid de deur te hebben opengezet - schijnt het EHRM in een uitspraak van 2 februari 2016 opnieuw haar licht over een dergelijke situatie ('Index-zaak').

In de Delfi-zaak had het EHRM criteria bepaald "to assess the liability of large Internet news portals for not having removed from their websites, without delay after publication, comments that amounted to hate speech and incitement to violence". Die criteria - in de woorden van het EHRM: "the context of the comments, the measures applied by the applicant company in order to prevent or remove defamatory comments, the liability of the actual authors of the comments as an alternative to the intermediary's liability, and the consequences of the domestic proceedings for the applicant company" - past het EHRM ook in de Index-zaak toe. Het EHRM komt vervolgens tot de conclusie dat van aansprakelijkheid van de betrokken nieuwssite geen sprake is. Anders dan in de Delfi zaak is - aldus het EHRM - in de Index-zaak geen sprake van comments die aanzetten tot haat of geweld en "clearly unlawful" zijn.

Hoewel het dus mogelijk is om naast de partij die bepaalde comments plaatst ook de nieuwssite waarop de comments zijn geplaatst aansprakelijk te stellen voor de inhoud daarvan, zal de grens door de nieuwssites waarschijnlijk niet snel worden overgegaan. De Delfi-zaak en de Index-zaak geven handvatten om deze grens te bepalen. Een terughoudende attitude ten aanzien van aansprakelijkstelling van nieuwssites lijkt mij redelijk en gewenst, gelet op het belang van vrije nieuwsgaring en de rol van internetmedia daarin.

Dit is een Legal Update van Rutger van Rompaey. Klik hier voor pdf.

Voor meer informatie:

Rutger van Rompaey
+31 30 259 55 78
rutgervanrompaey@vbk.nl