Wallage

Bastiaan  Wallage

Advocaat

Sinds 2016 ben ik als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het adviseren en procederen op het gebied van het bestuursrecht, het sociaal domein en het gezondheidsrecht. Ik ben werkzaam op diverse deelgebieden die het stelsel van de gezondheidszorg raken, waaronder de bekostiging van de zorg, tariefregulering, budgetregulering, zorginkoop, Wmo 2015, Jeugdwet en toezicht en handhaving in de zorg. 

Daarnaast publiceer en doceer ik met enige regelmaat op mijn vakgebied en zit ik in de redactie van GZR-Updates. 

Naast mijn werkzaamheden bij Van Benthem & Keulen ben ik als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden, waar ik onderzoek verricht naar de vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel. 

Lidmaatschap en nevenactiviteiten

  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht
  • Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht
  • Lid van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
  • Lid van de Vereniging Jonge Balie

De lijst bij mijn CV geeft een overzicht van mijn publicaties.