Marges

Sander  Marges

Advocaat / Partner

Na in 2000 te zijn afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht op het gebied van privaatrecht en strafrecht (cum laude) ben ik sinds februari 2001 als advocaat werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk. In 2005 heb ik de specialisatie opleiding Corporate Structures aan de Grotius Academie (cum laude) afgerond. Sinds 2011 ben ik partner bij Van Benthem & Keulen.

Werkzaamheden

Ik sta met veel plezier en vaak op structurele basis ondernemers bij in uiteenlopende ondernemingsrechtelijke kwesties. Ik bied toegevoegde waarde door een gedegen vakinhoudelijke kennis te combineren met een pragmatische aanpak.

Ik adviseer cliënten op de volgende deelgebieden:

 • Corporate Governance
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Samenwerkingsverbanden en Joint Ventures
 • Fusies & Overnames
 • Aandeelhoudersgeschillen

Mijn kennis van het ondernemingsrecht deel ik graag met mijn relaties. Regelmatig geef ik inhouse workshops en lezingen over ontwikkelingen in het vennootschapsrecht. Daarnaast ben ik vaste spreker bij de module vennootschapsrecht van IURA ACTUA, het permanente nascholingsprogramma voor bedrijfsjuristen.

Lidmaatschappen

 • Vereniging Handelsrecht
 • Vereniging Corporate Litigation

Voorbeelden van recente dienstverlening

 • Begeleiding van een betaald voetbalorganisatie bij een herziening van haar juridische structuur (2012)
 • Begeleiding van een onderneming uit India bij de overdracht van haar belang in een Nederlandse onderneming (2012)
 • Advisering van een grote zorginstelling over verschillende governance vragen in het kader van een beoogde samenwerking (2012)
 • Begeleiding van een Chinese beursgenoteerde onderneming bij de verwerving van een meerderheidsbelang in een Nederlands groothandelsbedrijf (2013)