Luigies

Annelouk  Luigies

Advocaat

Nadat ik in 2013 mijn master Gezondheidsrecht heb afgerond aan de Universiteit van Amsterdam ben ik allereerst werkzaam geweest bij aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk in Utrecht. Daarna heb ik mijn carrière voortgezet als advocaat in de zorgpraktijk van Nysingh te Zwolle.
In april 2017 ben ik overgestapt naar Van Benthem & Keulen. 

Werkzaamheden

Ik heb ervaring met uiteenlopende (samenwerkings)vraagstukken die de ordening, bekostiging en de (kwaliteits)regulering van de gezondheidszorg (care en cure) raken. Mijn bijzondere aandachtsgebieden zijn de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, tarief- en budgetregulering, zorginkoop, registratiegeschillen Wet BIG, medisch strafrecht, toezicht & handhaving, de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens en patiëntgegevens binnen zorginstellingen en in (keten)samenwerking. In deze zaken adviseer ik en zo nodig procedeer ik voor ziekenhuizen, medisch specialistische bedrijven, zelfstandige behandelcentra, alsmede verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Daarnaast verzorg ik regelmatig lezingen en cursussen op het gebied van privacybescherming en het gezondheidsrecht. 

Lidmaatschap en nevenactiviteiten

  • Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht
  • Lid van de Vereniging voor Compliance in de Zorg
  • Lid van de Vereniging De Jonge Balie 

Voorbeelden van recente dienstverlening

  • Advisering en implementatie van de invoering van een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier bij een zorginstelling
  • Bestuursrechtelijke toezicht- en handhavinggeschillen in de zorg
  • Advisering van gemeenten en zorginstellingen op het terrein van het privacyrecht
  • Procederen op het gebied van de Wet BIG en WGBO
  • Advisering en begeleiding van een strafrechtelijk incident binnen een zorginstelling
  • Advisering over de omgang met wettelijke vertegenwoordigers in de zorg