Koudijs

Rebin  Koudijs

Advocaat

In 2014 ben ik aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd in de richtingen Privaatrecht en Economie & Recht (cum laude). Na ervaring te hebben opgedaan bij diverse Zuidas advocatenkantoren (als studentstagiaire en juridisch medewerker) en bij een middelgroot advocatenkantoor in Utrecht, ben ik sinds mei 2017 werkzaam als advocaat bij Van Benthem & Keulen binnen de praktijkgroepen Banking & Finance, Vennootschapsrecht en Fusies & Overnames.

Werkzaamheden

Als advocaat sta ik ondernemingen en banken bij in financiële, commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. De commerciële geschillen waarin ik optreed betreffen aansprakelijkheidskwesties. Op het gebied van het financiële recht adviseer en procedeer ik
- onder meer - over de opzegging van kredietovereenkomsten, uitwinning van zekerheden en toezichtrechtelijke kwesties. 

Daarnaast houd ik mij bezig met het begeleiden van fusies en overnames.