klein Gunnewiek

Petra  klein Gunnewiek

Advocaat / Partner

In augustus 2004 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in de richting Nederlands privaatrecht en in januari 2005 ben ik beëdigd als advocaat in Amsterdam. Sinds oktober 2011 werk ik bij Van Benthem en Keulen. Per 1 januari 2016 geef ik leiding aan de praktijkgroepen Aansprakelijkheid & Verzekering en Gezondheidsrecht. Sinds 2018 ben ik associate partner.

In mijn werk probeer ik op een creatieve, maar ook praktische wijze antwoord te geven op rechtsvragen die mij worden voorgelegd. Ik voel mij erg op mijn gemak in de procespraktijk en ik zie iedere procedure - of het nu gaat om een verzoekschriftprocedure, een deelgeschil of een behandeling door een meervoudige kamer - als een uitdaging om een goed resultaat te bereiken. 

Werkzaamheden

Ik adviseer en procedeer over uiteenlopende onderwerpen. Ik sta ziekenhuizen bij in zaken waar het gaat om een vordering vanwege vermeend foutief medisch handelen. Verder kunnen artsen en andere zorgverleners bij mij terecht wanneer zij tuchtrechtelijk worden aangeklaagd voor een tuchtcollege. Naast medische aansprakelijkheid heeft werkgeversaansprakelijkheid, gezien de raakvlakken met het arbeidsrecht, mijn speciale aandacht. Uiteraard is het aansprakelijkheids- recht veel omvangrijker en kan ook gedacht worden aan zaken op het gebied van verkeersaansprakelijkheid, kwalitatieve aansprakelijkheid, als ook productaansprakelijkheid.
Ook een geschil over de omvang van de schade en met name de causaliteit ga ik niet uit de weg. Tenslotte vallen verzekeringsrechtelijke vraagstukken binnen mijn expertise.

In 2007 heb ik de specialisatieopleiding Personenschade en in 2010 de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie afgerond. In 2013 heb ik daaraan de specialisatieopleiding Verzekeringsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk toegevoegd. 

Lidmaatschap en nevenactiviteit

Naast een goede samenwerking met mijn cliënten vind ik het belangrijk om kennis te delen en daar een bijdrage aan te leveren. Ik ben vaste annotator van het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid en auteur van het hoofdstuk Aansprakelijkheid bij Sport en Spel in het Handboek Personenschade. 

Ik ben lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR). 

Voorbeelden van dienstverlening 

  • Diverse bodemprocedures en deelgeschillen waarin niet objectiveerbare klachten (zoals whiplash en dystrofie) centraal stonden en er een causaliteitsvraag speelde
  • Procedures waarin het ging om de aansprakelijkheid van een werkgever voor een beroepsziekte (asbest, burn-out, RSI/CANS)
  • Bodemprocedure waarin een arbodienst werd bijgestaan, die aansprakelijk was gehouden voor de schade als gevolg van een loonsanctie
  • In opdracht van een verzekeraar verweer gevoerd in een deelgeschilprocedure waarin vergoeding van buitengerechtelijke kosten werd gevorderd naar aanleiding van een verkeersongeval in het buitenland waarop geen Nederlands recht van toepassing was 
  • Advies aan een onderneming over de dekking onder een ongevallenpolis en uitleg van het begrip roekeloosheid in de polisvoorwaarden
  • Met regelmaat woon ik als verzoekende of verwerende partij een getuigenverhoor bij ter verkrijging van meer duidelijkheid over de toedracht van een ongeval