Brink

Martin  Brink

Advocaat

Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit te Utrecht en ben sinds 1975 advocaat. 

Werkzaamheden

Ik adviseer over fusies, overnames, samenwerkingsvormen (strategische allianties), beschermingsconstructies en over vragen naar de invulling van het bestuur van ondernemingen en de wijze waarop dit bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid; ook over aangelegenheden van medezeggenschap.

Tot mijn werkterrein behoren ook vragen over de onderlinge verhoudingen tussen organen van een rechtspersoon, de bescherming van minderheidsaandeelhouders, vragen omtrent belangenverstrengeling, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, doorbraak van aansprakelijkheid en vereenzelviging, alsook over de Wet op de jaarrekening.
Daarnaast houd ik mij bezig met geschillen tussen aandeelhouders en met geschillen tussen organen van rechtspersonen, van personenvennootschappen of van verenigingen, het enquêterecht, uitkoopprocedures en de geschillenregeling van Boek 2 BW.

Ik doceer aan de Grotius Academie over het onderwerp enquêterecht, ben vaste annotator van het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht ("JOR") en was auteur van de rubriek "Uit de OK" in FD Strategie. 

Ik heb meerdere commissariaten en bestuursfuncties bekleed en heb daarom inzicht in en affiniteit met organisaties en bedrijfsmatige processen.

In november 2008 promoveerde ik aan de Universiteit Maastricht over het onderwerp "Due Diligence". 

Ik ben raadsheer-plaatsvervanger te 's-Gravenhage. 

Ik ben mede-oprichter en oud-bestuurslid van de Foreign Bankers' Association in the Netherlands en lid van de juridische adviescommissie van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in
Nederland. Daarnaast ben ik lid van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik was van 1981 tot 2015 lid van de International Bar Association.
Tevens ben ik voorzitter van een tweetal executive committees (Kikkoman Foods Europe B.V. en Collewijn groep B.V.). 

In de prestigieuze publicatie 'Who's Who Legal werd ik, zowel in 2016 als in 2017, verkozen tot 'leader in the field of mediation' als enige Nederlander in de rubriek 'Most Highly Regarded Individuals'. 

Alternate Dispute Resolution

Met een zekere regelmaat ben ik bindend adviseur, arbiter of mediator (lid Nederlands Arbitrage Instituut en als mediator geaccrediteerd door het Nederlands Mediation Instituut, het International Mediation Institute en het Centre for Effective Dispute Resolution te Londen), onder meer bij arbeidsgeschillen, handelsgeschillen, geschillen over de waardering van aandelen, nakoming van garanties en over de beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten. Als mediator ben ik regelmatig opgetreden bij vraagstukken van medezeggenschap.

Ik ben voorzitter van de Vereniging Corporate Mediation, auteur van het in 2012 verschenen boek '(Business) mediation en materiedeskundigheid' (Boom Juridische uitgevers) en mede-auteur van het in 2012 door de SDU uitgegeven boek 'Mediation, Next level' (geschreven samen met
L. Reijerkerk, directeur van het Centrum voor  Conflicthantering).
Ook heb ik ervaring als mediator in geschillen tussen gemeentelijke overheden enerzijds en bedrijven en instellingen anderzijds. Ik maakte deel uit van de Expertgroep Flexibilisering BV-recht, ingesteld door de Ministeries van Economische Zaken en van Justitie. 

Ik ben voormalig beëdigd vertaler Nederlands/Engels en Engels/Nederlands. 

De lijst bij mijn CV geeft een compleet overzicht van mijn publicaties.