Beurden

Arno van Beurden

Advocaat / Partner

Vanaf 1989 ben ik werkzaam in de arbeidsrechtpraktijk. Sinds 1999 ben ik partner bij Van Benthem & Keulen en lid van de Praktijkgroep Arbeid & Pensioen. In mijn dienstverlening geef ik praktische en concrete adviezen vanuit een jarenlange ervaring en gedegen vakkennis. Ik bouw graag een langjarige samenwerking met mijn cliënten op.

Werkzaamheden

De deelgebieden waarop ik mijn cliënten adviseer zijn de volgende:

  • Reorganisaties
  • Disfunctioneren en ontslag
  • Ziekte
  • Statutaire bestuurders
  • Medezeggenschap
  • Individuele arbeidsvoorwaarden

Ik bedien cliënten in de maakindustrie, de retail, de life-sciences en gezondheidszorg. Ik adviseer mijn cliënten vanuit een gedegen kennis van de markt waarin zij zich bewegen.
Mijn cliënten kunnen gebruik maken van de door mij gegeven permanente nascholing in de "Masterclass Arbeidsrecht" die ik tweemaal per jaar verzorg. Statutair bestuurders en vennootschappen sta ik wisselend bij in conflicten die tussen hen kunnen ontstaan.

Lidmaatschap en nevenactiviteit

Ik ben lid van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten, lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en word geregeld gevraagd op te treden als arbiter. Daarnaast ben ik raadsheer plaatsvervanger bij het Hof Den Haag.

Ik heb in de loop der jaren een groot aantal nevenfuncties bekleed op maatschappelijk gebied.
Dit betreft functies in de zorg, waar ik lid ben geweest van een Raad van Toezicht en voorzitter van een klachtencommissie, en functies in de culturele sector, waar ik bestuurslid geweest ben van organisaties die Culturele manifestaties organiseerden en van een museumbestuur. Verder ben ik lid geweest van de landelijke commissie voor de verklaringen omtrent het gedrag en lid en
voorzitter van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Wolvenplein te Utrecht.

Voorbeelden van recente dienstverlening

  • Reorganisatie grote farmaceutische onderneming
  • Voorkoming staking financiële sector
  • Arbitrage in conflicten tussen apothekers
  • Ontslagprocedures grote retail onderneming