Besseler

Birgit  Besseler

Advocaat

Na mijn Utrecht Law College (ULC) Bachelor Rechtsgeleerdheid ben ik op uitwisseling geweest naar de Australian National University (ANU) waar ik, naast rechten, filosofie en moderne kunst heb gestudeerd. Mijn Master Recht en Onderneming, met het traject Markt en Toezicht, heb ik medio 2012 in Utrecht afgerond. Ik heb stages en werkstudentschappen gelopen bij een kenniscentrum voor Europees recht en twee grote advocatenkantoren. 

Sinds juli 2013 ben ik werkzaam bij Van Benthem & Keulen op de praktijkgroepen Vennootschapsrecht/Fusies & Overnames (Corporate/M&A) en Mededinging (EU & Competition). 

Met ingang van september 2017 volg ik de specialisatieopleiding EU Competition Law aan King's College te Londen. 

Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden binnen de praktijkgroep EU & Competition bestaan onder meer uit het adviseren en procederen over het kartelverbod, misbruik van machtspositie, staatssteun en de Wet markt en overheid. Tevens heb ik ervaring met concentratiemeldingen bij de ACM en geef ik compliance en dawn raid trainingen bij onze cliënten. Tot slot ben ik vaste spreker op de "IURA ACTUA Mededingingsrecht". 

Binnen de praktijkgroep Corporate/M&A houd ik me met name bezig met het adviseren en procederen op het gebied van het vennootschapsrecht. Daarnaast sta ik cliënten bij in fusies en overnames, waaronder door het begeleiden en uitvoeren van due diligence onderzoeken en het opstellen van transactiedocumentatie. Nu en dan spreek ik op de "IURA ACTUA Vennootschapsrecht".

Lidmaatschap en nevenactiviteit

  • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Redacteur Balie Bulletin