Brancheteam Zorg

De advocaten en (kandidaat-)notarissen van het brancheteam Zorg hebben hun kennis van en ervaring in de gezondheidszorg effectief gebundeld. Zij bezitten niet alleen de juridische kennis, maar hebben ook zicht op wat er speelt in de gezondheidszorg. Zij kunnen u op zeer diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken valt aan het ondernemen in de zorg, aanbesteding, mededinging en bouw. Ook adviseert het brancheteam over samenwerkingsvormen en fusies in de zorg. Zo nodig is ook het notariaat voor de cliënt van de praktijkgroep beschikbaar.

Recente zaken

 • Het bijstaan van een zorginstelling bij een massaclaim wegens gebrekkige medische hulpmiddelen
 • Advisering bij omgang met de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij dreigend verscherpt toezicht
 • Het voeren van verweer namens een groep medisch specialisten en afdelingshoofden bij het medisch tuchtcollege
 • Het bijstaan van medisch adviseurs bij tuchtklachten
 • Het verlenen van juridische bijstand aan medisch specialisten met betrekking tot hun registratie

Deelgebieden

 • Aanbesteding
 • Arbeidsrecht
 • Bouwprojecten
 • Gezondheidsrecht
 • Healthcare Governance
 • Mededinging
 • Ondernemen in de zorg
 • Samenwerkingsverbanden/fusies
 • Verhuur/exploitatie van winkels en restaurants in zorginstellingen

Services

 • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden.
  Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.