Brancheteam Retail

De advocaten en (kandidaat-)notarissen van het brancheteam Retail vormen een hecht team van juridische specialisten die door hun jarenlange ervaring diepgaande kennis bezitten over de retailbranche. Zij kennen de spelers in de branche goed en adviseren hen op alle juridisch relevante gebieden. Het team volgt de marktontwikkelingen op de voet en brengt de gevolgen die de ontwikkelingen voor de diverse spelers in de branche kunnen hebben helder in kaart. Daarbij profiteert het team ook van de inbreng van goed ingevoerde marktdeskundigen.

Recente zaken

 • Permanente advisering en begeleiding van een grote retailorganisatie in het kader van het vastgoed, zowel op het gebied van huurrecht als op het gebied van filialen in eigendom
 • Advisering over en begeleiding van de overnames van diverse filialen voor een grote retailorganisatie
 • Permanente advisering van grotere retailorganisaties ten aanzien van alle personeelszaken, met kennis van de in de retail relevante CAO's
 • Advisering van een grote retailorganisatie bij de juridische opzet en uitvoering van hun distributienetwerk in Nederland
 • Advisering van grote retailorganisaties bij de optimalisering van de medezeggenschap en bij eventuele discussies met medezeggenschapsorganen

Deelgebieden

 • Aansprakelijkheid
 • Arbeidsrecht, inclusief medezeggenschap
 • Contracten, waaronder franchise
 • Intellectueel eigendom
 • M&A, inclusief mededinging
 • Vastgoed
 • Vergunningen en milieu
 • Verpakking en afval

Services