Brancheteam Energie

Het brancheteam Energie bestaat uit specialisten die u in elke schakel van de keten van het realiseren van een duurzaam energieproject adviseren en bijstaan. Of het nu gaat om het realiseren van een wind- of een zonnepark, dan wel het realiseren van CO2 opslag, biogasinstallaties of het overstappen naar gasloos wonen. Wij adviseren zowel over de meest geschikte rechtsvorm, de financieringsmogelijkheden als over de planologische inpassing van het project en het verlenen of verkrijgen van de benodigde subsidies, vergunningen en toestemmingen.

Met ingang van maart 2018 wordt er (in beginsel) één keer per maand een nieuwsbrief van het Branchetam Energie online gezet, waarin actuele ontwikkelingen ter zake van het energierecht en de energietransitie worden gesignaleerd. Het kan gaan om (aangekondigde) regelgeving of beleid maar ook om rechterlijke uitspraken. Zo blijft u up-to-date! Klik hier voor de nieuwsbrieven van het Bracheteam Energie.

Wilt u de maandelijkse nieuwsbrief van het Brancheteam Energie automatisch per e-mail ontvangen? Via onderstaande button kunt u zich voor de nieuwsbrief inschrijven.

Recente zaken

 • Advisering ontwikkelaar in het traject van vergunningverlening en grondverwerving voor een zonnepark
 • Adviseren gemeente over maatwerkvoorschriften in een omgevingsvergunning voor een windmolenpark
 • Advisering over de aansluitplicht op grond van de Warmtewet
 • Advisering over het opleggen van gedoogplichten ten behoeve van Gas- en elektriciteitsleidingen en Windmolens
 • Het voeren van procedures over het verleggen van kabels en leidingen

Deelgebieden

 • Elektriciteitswet, Gaswet, Warmtewet
 • Subsidies
 • Ruimtelijk bestuursrecht
 • Milieurecht
 • Grondexploitatie
 • Gedoogplichten
 • Onteigening en Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Precario
 • Kabels en leidingen
 • Nadeelcompensatie
 • Vastgoed (huur/opstalrechten)

Services
vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden. Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.